read2read.net / Проза / Классическая проза / Бенет Ч. / Книга «Адмирал Морган»


— Да, сър — съгласих се, — но тя е забравила да каже още едно нещо: че вие ще срещнете стария си приятел, чийто син пътува с вас през време на експедицията. Да, благодарение на небесата, въпреки че тя не го предсказа, то пак излезе вярно.

— Амин! — промълви Морган.

Изненадах се много, като видях сълзи в очите му.

(обратно)

Информация за текста

© Чарлс Мун Бенет

© 1991 Ив. Йорданов, превод от английски

© 1991 А. Радославов, превод от английски


C. M. Bennett


Сканиране, разпознаване и редакция: Светослав Иванов, 2009


Издание:

Чарлс Мун Бенет. Адмирал Морган. Бунтовният остров

„Тренев & Тренев“, 1991

Превод Ив. Йорданов и А. Радославов

Редактор Иван Тренев

Илюстрация за корицата Емилиян Станкев

Художник-редактор Лили Басарева

Коректор-стилисти: Магдалена Атанасова и Катя Илиева

Графично оформление Стефан Узунов


Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/11208]

Последна редакция: 2009-04-18 11:59:38

1

Тип големи кораби с издадена напред надстройка, разпространени през XVI и XVII век. — Б.пр.

(обратно)

2

Поли — папагал. (англ.) — Б. пр.

(обратно){if !$__block_ads} {/if}
read2read.net / Проза / Классическая проза / Бенет Ч. / Книга «Адмирал Морган»

Поделитесь ссылкой в социальных сетях: