Книги жанра «Юриспруденция» на букву «L»

en: C D L O S T
 
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas Likums Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas Likums

 Автор:


Parakstīts iespiešanai 1961. gada 23. janvārī. Izdevējs: Latvijas Laikrakstu un žurnālu izdev­niecība. Iespiests Latvijas PSR Kultūras ministrijas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes 2. tipogrāfijā Rīgā, Dzirnavu ielā 57.

Fb2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Читать или скачать книгу «Latvijas Padomju Sociālistiskas Republikas Likums»
Обложка книги Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca

 Автор:


Latvijas valsts ir skaidri definējusi apņēmību iespējami īsākā laikā integrēties Eiropas Savienībā, uz visiem laikiem kļūstot par neatņemamu un pilntiesīgu Eiropas sastāvdaļu. Viens no iespējamiem veidiem, kā veicināt šī mērķa sasniegšanu, ir nodrošināt lielāku valsts pārvaldes atklātību un pieejamību, kā arī izpratni par tur notiekošajiem procesiem. Tāpēc ļoti būtiski ir jebkuram interesentam dot iespēju iepazīties ar valstī pastāvošajiem tiesību aktiem.

Izmantojot izdevību, vēlos izteikt lielu pateicību ikvienam, kurš piedalījies Civillikuma terminoloģijas atveidošanā angliski. Tas ir liels solis vienotas juridiskās terminoloģijas radīšanas virzienā, kas ne tikai atvieglos Civillikuma tiesību normu pareizu izpratni un vienveidīgu piemērošanu, bet arī sekmēs vienotu izpratni par Latvijas tiesību sistēmu kopumā. Vienotas juridiskās terminoloģijas izstrāde veicina tiesiskās informācijas apmaiņu, kas palīdz izglītot sabiedrību privātiesību jomā.

Ingrīda Labucka,

Latvijas Republikas tieslietu ministre

Читать или скачать книгу «Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca»
 

Категории
По книгам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По авторам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По сериям: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]