Книги жанра «Классическая проза» на букву «1»

num: 1 2 4 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги 1. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона 1. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона

 Автор: Доде Альфонс


Не каждому автору удается создать литературный персонаж, чье имя станет нарицательным. Французскому писателю Альфонсу Доде это удалось. Герой его трилогии — Тартарен из Тараскона, трусоватый, хвастливый, неистребимо жизнерадостный авантюрист, в котором соединились черты Дон Кихота и Санчо Пансы, прославил Доде на всю Европу. В первой книге трилогии бесстрашный Тартарен отправляется в Алжир охотиться на львов.

Читать или скачать книгу «1. Необычайные приключения Тартарена из Тараскона»
Обложка книги 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга. 1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.

 Автор: Франс Анатоль

 Серия: Анатоль Франс. Собрание сочинений в 8 томах


В первый том собрания сочинений вошли стихотворения, драматическая поэма «Коринфская свадьба» (Les Noces corinthiennes, 1876), ранние повести: «Иокаста» (Jocaste, 1879), «Тощий кот» (Le Chat maigre, 1879), роман, принёсший ему мировую известность «Преступление Сильвестра Боннара» (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881) и автобиографический цикл «Книга моего друга» (Le Livre de mon ami, 1885).

Читать или скачать книгу «1. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга моего друга.»
Обложки нет 100-те най-влиятелни личности в историята на човечеството

 Автор: Харт Майкъл


Какво представлява тази книга

Това е сборник от биографии на велики личности, който се различава от всички други подобни енциклопедии. Хората в него са подредени не по азбучен или по хронологичен ред, а по значимостта на тяхното дело. Критерият е доколко те са повлияли на хода на историята и на живота на всеки човек.

Подобна класация е колкото амбициозна, толкова и спорна. Всяка епоха неизбежно прави своята преоценка на миналото. Затова и второто издание от 1992 г., от което е направен преводът, се различава донякъде от първото през 1978 г. Личности като Карл Маркс, Ленин и Мао Цзедун са отишли далеч по-назад, тъй като ходът на историята показа, че делото им е било по-нетрайно, отколкото изглеждаше преди 16 години. В стотицата е влязъл Михаил Горбачов, за когото тогава едва ли някой беше чувал.

Освен това всеки народ има своите кумири. За нас например изглежда странно, че в книгата са намерили място създатели на отдавна изчезнали религии като Манихей, докато липсват Кирил и Методий — единствените известни автори на писменост, която днес в света използват над 300 милиона души. Химиците ще си спомнят за Менделеев, астронавтите — за Сергей Курчатов и Вернер фон Браун, създателите на първите ракети.

След първото издание авторът е получил много препоръки, някои от които е взел предвид. Така в книгата са влезли Ърнест Ръдърфорд и Хенри Форд, а са отпаднали Нилс Бор и Анри Бекерел.

Независимо от споровете, които ще породи, тази книга е изключително ценна както с огромната информация, която дава от всички исторически епохи и области на живота, така и с оценките и сравненията на влиянието, което великите хора са оказали върху света.

От издателя

Читать или скачать книгу «100-те най-влиятелни личности в историята на човечеството»
Обложка книги 101 далматинци 101 далматинци

 Автор: Смит Доуди

Обложка книги 12 шедевров эротики 12 шедевров эротики

 Автор: Коллектив авторов


То, что ранее считалось постыдным и аморальным, сегодня возможно может показаться невинным и безобидным. Но мы уверенны, что в наше время, когда на экранах телевизоров и других девайсов не существует абсолютно никаких табу, читать подобные произведения – особенно пикантно и крайне эротично. Ведь возбуждает фантазии и будоражит рассудок не то, что на виду и на показ, – сладок именно запретный плод. "12 шедевров эротики" – это лучшие произведения со вкусом "клубнички", оставившие в свое время величайший след в мировой литературе. Эти книги запрещали из-за "порнографии", эти книги одаривали своих авторов небывалой популярностью, эти книги покорили огромное множество читателей по всему миру. Присоединяйтесь к их числу и вы!

Читать или скачать книгу «12 шедевров эротики»
Обложка книги 12 шедевров эротики 12 шедевров эротики

 Автор: Чарская Лидия Алексеевна, Сологуб Федор, Мопассан Ги де, Амфитеатров Александр Валентинович, Флобер Гюстав, Мирбо Октав, Лемонье Камиль, Соссэ Викторьен Дю, Мар Анна Яковлевна, Маргерит Виктор


То, что ранее считалось постыдным и аморальным, сегодня возможно может показаться невинным и безобидным. Но мы уверенны, что в наше время, когда на экранах телевизоров и других девайсов не существует абсолютно никаких табу, читать подобные произведения — особенно пикантно и крайне эротично. Ведь возбуждает фантазии и будоражит рассудок не то, что на виду и на показ, — сладок именно запретный плод. "12 шедевров эротики" — это лучшие произведения со вкусом "клубнички", оставившие в свое время величайший след в мировой литературе. Эти книги запрещали из-за "порнографии", эти книги одаривали своих авторов небывалой популярностью, эти книги покорили огромное множество читателей по всему миру. Присоединяйтесь к их числу и вы!

Читать или скачать книгу «12 шедевров эротики»
Обложка книги № 16 № 16

 Автор: Боуэн Элизабет


В эту книгу включены рассказы английской писательницы Элизабет Боуэн, написанные в разные периоды ее творчества. Боуэн – тонкий, вдумчивый мастер, она владеет искусством язвительной иронии, направленной на человеческие и социальные пороки

Читать или скачать книгу «№ 16»
Обложка книги 1904-1924 Маленькие рассказы (Сборник) 1904-1924 Маленькие рассказы (Сборник)

 Автор: Кафка Франц


В сборник вошли маленькие рассказы и зарисовки, которые не были опукбликованы при жизни Франца Кафки (а также опубликованная зарисовка "Большой шум")

Читать или скачать книгу «1904-1924 Маленькие рассказы (Сборник)»
Обложка книги 1913 Созерцание (сборник) 1913 Созерцание (сборник)

 Автор: Кафка Франц


Сборник «Созерцание» (Betrachtung), изданный Э.Ровольтом, вышел в 1912 году. В него включены рассказы Кафки с 1904г. Темой первого сборника становится неуверенность наблюдающего, потерянность «созерцателя», который находится «снаружи» и пытается проникнуть в сумятицу окружающих его вещей.

Читать или скачать книгу «1913 Созерцание (сборник)»
Обложка книги 1915 Кары (сборник) 1915 Кары (сборник)

 Автор: Кафка Франц


Виртуозно переплетая фантастику и реальность, Кафка создает картину мира, чреватого для персонажей каким-то подвохом, неправильностью, опасной переменой привычной жизни. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как ловушку и даже природа вокруг них холодна и зловеща.

Читать или скачать книгу «1915 Кары (сборник)»
Обложка книги 1919 1919

 Автор: Пассос Джон Дос

 Серия: , США


За ушами, грязь и сор ВЕЛИЧАЙШЕЕ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ СТОЛКНОВЕНИЕ АРМИЙ ПОД ВЕРДЕНОМ ДЕМОНСТРАЦИЯ 150.000 МУЖЧИН И ЖЕНЩИН но попутно возникает другой весьма важный вопрос. Нью-йоркская фондовая биржа является ныне единственным в мире свободным рынком ценностей. Если она удержит это положение, то несомненно станет едва ли не величайшим в мире торговым центром ... Читать или скачать книгу «1919»
Обложка книги 1919 Сельский врач (сборник) 1919 Сельский врач (сборник)

 Автор: Кафка Франц


Сборник «Сельский врач» (Ein Landarzt. Kleine Erzäluhngen) вышел в 1919 году. В основном он составлен из произведений первой половины 1917г. Некоторые новеллы и рассказы сборника были опубликованы ранее.

Читать или скачать книгу «1919 Сельский врач (сборник)»
Обложка книги 1924 Голодарь (сборник) 1924 Голодарь (сборник)

 Автор: Кафка Франц


Сборник «Голодарь» (Ein Hungerkünstler) вышел в 1924 году после смерти Кафки. В него вошли четыре рассказа, написанные между 1921 и 1924 годами.

Читать или скачать книгу «1924 Голодарь (сборник)»
Обложка книги 1926 Замок 1926 Замок

 Автор: Кафка Франц


«Замок» Франца Кафки признан одной из главных книг ХХ столетия. Сюжетный рисунок романа (поиски дороги, ведущей к Замку) весьма прост и одновременно предельно сложен. Он притягивает не в силу закрученных ходов и запутанных историй, а вследствие своей параболичности, притчевости, символической многозначности. Художественный мир Кафки, сновидчески зыбкий, захватывает читателя, затягивает в узнаваемо-неузнаваемое пространство, пробуждает и предельно усиливает ощущения, которые до этого были скрыты где-то в глубинах его потаенного «Я». Каждое новое прочтение «Замка» – это новый рисунок пути, которым бредет в лабиринте романа читательское сознание…

Читать или скачать книгу «1926 Замок»
Обложка книги 1930 Возвращение Чорба 1930 Возвращение Чорба

 Автор: Набоков Владимир Владимирович


Рассказы Набокова прославлены в принципе значительно меньше, чем его романы. Однако "малые" произведения этого писателя занимают в его творчестве совершенно особое, самостоятельное место, и каждый из них, по справедливому замечанию критиков, стилистически "выполняет собственные и несколько иные задачи"

Читать или скачать книгу «1930 Возвращение Чорба»
Обложка книги 1938 Подвиг 1938 Подвиг

 Автор: Набоков Владимир Владимирович


Эта книга началась с тонкого и трагического каламбура Владимира Набокова - а стала, пожалуй, тончайшим и трагичнейшим из его произведений. Потому что велика трагедия "унесенной ветром" русской эмиграции, однако вдвое страшнее история "русских мальчиков", выросших без родины. И тогда под ногами изначально ощущается не земля - ПРОПАСТЬ. И нет места для любви, дружбы, понимания. И нет - не может быть! - уверенности в завтрашнем дне, да и во вчерашнем, по сути, тоже. А что до подвига - подвиги легко даются тем, кому нечего терять...

Читать или скачать книгу «1938 Подвиг»
Обложка книги 1938 Соглядатай 1938 Соглядатай

 Автор: Набоков Владимир Владимирович


"Соглядатай" - роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно - холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над "вечной" для писателя темой эмигрантской трагедии - или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее "России в изгнании" задает неровный, "дерганный" ритм повествования? Мнений может быть много, но - какое из них верное? Решите сами...

Читать или скачать книгу «1938 Соглядатай»
Обложка книги 1956 Весна в Фиальте 1956 Весна в Фиальте

 Автор: Набоков Владимир Владимирович


Рассказы сборника "Весна в Фиальте" - блестящий образец относительно "позднего" периода творчества Набокова, периода, отмеченного интереснейшими стилистическими особенностями. Здесь набоковская проза снова – впервые за десятилетия – вступает в свою "реалистическую" фазу – однако в форме уже глубоко зрелой, мудрой, философичной. Иногда в этом реализме проглядываются нотки экспрессионистские, иногда – почти символистские, в целом же "Весна в Фиальте" - своеобразная квинтэссенция творческого мироощущения писателя "как оно есть" - мироощущения, пронесенного сквозь годы и годы…

Читать или скачать книгу «1956 Весна в Фиальте»
Обложки нет 1977

 Автор: Ченков Румен

Обложка книги 1985 1985

 Автор: Берджесс Энтони


«1984» Джорджа Оруэлла – одна из величайших антиутопий в истории мировой литературы. Именно она вдохновила Энтони Бёрджесса на создание яркой, полемичной и смелой книги «1985». В ее первой – публицистической – части Бёрджесс анализирует роман Оруэлла, прибегая, для большей полноты и многогранности анализа, к самым разным литературным приемам – от «воображаемого интервью» до язвительной пародии. Во второй части, написанной в 1978 году, писатель предлагает собственное видение недалекого будущего. Он описывает государство, где пожарные ведут забастовки, пока город охвачен огнем, где уличные банды в совершенстве знают латынь, но грабят и убивают невинных, где люди становятся заложниками технологий, превращая свою жизнь в пытку…

Читать или скачать книгу «1985»
 

Категории
По книгам: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [RU] [EN]
По авторам: 1 2 4 5 [RU] [EN]
По сериям: 0 1 2 3 5 7 8 9 [RU] [EN]