Книги жанра «Детская фантастика» на букву «N»

num: 3 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V W
 
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги Neredzamais bērns UN CITI STĀSTI Neredzamais bērns UN CITI STĀSTI

 Автор: JANSONE TUVE


TUVE JANSONE

Neredzamais bērns

UN CITI STĀSTI

IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RĪGA 1968

A (Zviedru) Ja 606

No zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene

Vāku un titulu zīmējis Aleksandrs Čaupovs

Veltīts Sofijai

Daži vārdi

par ŠĪs GRĀMATAS autori un troļļiem

Zviedru rakstniece Tuve Jansone dzimusi 1914. gadā Helsinkos mākslinieku ģimenē. Viņas tēvs ir izcils somu skulptors, māte gleznotāja-karikatūriste. Rakstniece beigusi Helsinku mākslas akadēmiju un pati parasti ilustrē savas fantastiskās pasakas. Literatūrā viņa debitē 1945. gadā ar pasaku grāmatu «Trollitis un lielie plūdi». Ar savu trešo grāmatu «Troļļa cepure» (1948) viņa gūst ievērību un drīz vien viņas grāmatas tulko daudzās va­lodās.

Ar savām fantastiskajām pasakām «Troļļa Mumina ģimene» pēdējos gados viņa kļuvusi tikpat populāra kā Zviedrijā Astrida Lindgrena ar grāmatām «Karlsons, kas dzīvo uz jumta» un «Karlsons lido atkal», kuras pazīst arī latviešu lasītājs, un daudzām citām. Abas zviedru rakstnieces apbalvotas ar Andersena un Skandināvijas prēmijām.

Tuves Jansones darbi iekarojuši ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo sirdis. Rakstniece ļoti patiesi izjūt cilvēka iekšējo pasauli. Viņas fantastiskie tēli — troļļi Mumini ir apveltīti ar gluži cilvēciskām īpašībām, un, runājot par troļļiem, rakstniece smalkjūtīgi, ar vieglu humoru atsedz cilvēku vājības. Visa viņas fantastisko tēlu pasaule ir ļoti pievilcīga, cilvēciska, un, lasot par to, ir Susuriņš, ir murmulis, ir trollitis Mumins un viņa māmuļa šķiet kā cilvēki ar savu slēpto jūtu dzīvi: bailēm, šaubām, ne­mieru, savtīgumu. Notikumu norisē viņi it nemanot atbrīvojas no savām negatīvajām īpašībām. Rakstniece savos darbos skar daudzas sadzīves problēmas. Tā, pie­mēram, pasaciņā «Svilpaste, kas ticēja katastrofai» viņa vēršas pret mietpilsonību. Svilpaste pēc vētras, kas aiz­mēzusi viņas daudzās mantiņas un nieciņus, jūtas atbrī­vota gan no bailēm, gan no savas sīkmanības. Tas viss notēlots vienkārši un sirsnīgi. Pasaku tēlos slēptais egoisms, saskaroties ar citu trollīšu vēlēm un bēdām (Pavasara dziesma, Pēdējais pūķis), nemanot zūd, dodot vietu labsirdīgai piekāpībai.

Rakstniecei ir vesela stāstu sērija par trolli Muminu un tā ģimeni. Kādā referātā Stokholmā viņa pastāstījusi, ka drūmajā kara laikā viņa sākusi rakstīt pasakas, no kurām izveidojusi trolli Muminu. «Vārdu es izvēlējos bez nozīmes. Mumins skan tā mīksti, viņa tēls ir tik paļāvīgs. Vēlāk sapratu, ka tas atgādina manu tēvu,» teikusi rakstniece.

Somu mūsdienu bērnu mīlulis ir trollitis Mumins un visa viņa ģimene. Somijā trollitis Mumins ir tik popu­lārs, ka viņa tēlu savām reklāmām pat aizguvis Somijas tūrisma birojs.

Troļļi skandināvu mitoloģijā ir ļoti izplatīti. Ir gan milži, gan pundurīši, gan labi, gan ļauni troļļi. Ir ūdens troļļi, meža un kalnu troļļi, ir tādi, kas dzīvo alās vai arī zem ēkām. Ļoti pazīstams ir mājas gariņš «tom- ten», kas pēc ticējumiem bieži vien naktis piedalās vi­sos mājas darbos. Tas atbilst vācu pasaku rūķīšiem. Skandināvu rakstnieki troļļus nereti izmantojuši savos daiļdarbos. Tā, piemēram, H. Ibsens «Pērā Gintā», Z. Lagerlefa stāstos «Troļļi un cilvēki», M. Fenhuss savā jaukajā grāmatā «Troļļu alnis» un daudzi citi.

Cerēsim, ka rakstnieces T. Jansones fantastiskie tēli iekaros arī mūsu jauno lasītāju sirdis.

Elija Kliene

Читать или скачать книгу «Neredzamais bērns UN CITI STĀSTI»
Обложка книги NEZINĪŠA UN viņa DRAUGU PIEDZĪVOJUMI NEZINĪŠA UN viņa DRAUGU PIEDZĪVOJUMI

 Автор: NOSOVS Nikolajs


Nikolajs NOSOVS

NEZINĪŠA UN viņa DRAUGU PIEDZĪVOJUMI

OTRAIS IZDEVUMS

RĪGA «LIESMA» 1979

 Н. Носов

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАНИИ И ЕГО ДРУЗЕЙ Детгиз 1954

NO KRIEVU VALODAS TULKOJUSI A. OZOLA-SAKSE ILUSTRĒJIS A. LAPTJEVS VAKU UN TITULU ZĪMĒJIS A. GOLTJAKOVS

Jaunākā skolas vecuma bērniem

Читать или скачать книгу «NEZINĪŠA UN viņa DRAUGU PIEDZĪVOJUMI»
Обложка книги NEZINĪTIS SAULES PILSĒTĀ NEZINĪTIS SAULES PILSĒTĀ

 Автор: NOSOVS Nikolajs


NEZINĪTIS SAULES PILSĒTĀ

Nikolajs Nosovs

Nikolajs Nosovs dzimis 1908. gada 23. novembri Kijevā aktiera Nikolaja Nosova ģimenē. 1924. gadā N. Nosovs beidza pamatskolu, tad iestājās darbā Bučas ķie­ģeļu rūpnīcā netālu no Kijevas un strādāja tur par vienkāršu melnstrādnieku. Reizē ar darbu nākamais rakstnieks nodevās pašmācībai. 1927. gadā viņš iestājās Kijevas Mākslas institūtā, no kurienes 1929. gadā pārgāja uz Valsts kinematografijas insti­tūtu Maskavā, kuru beidza 1932. gadā.

No 1932. līdz 1951. gadam N. Nosovs strādāja par režisoru apgabala mācību un zinātnisko filmu studijā. Lielā Tēvijas kara gados N. Nosovs piedalījās filmu ražošanā Padomju Armijai un par šo darbu tika apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes ordeni. .

Rakstīt N. Nosovs sāka 1938. gadā. Sai gadā žurnālā «Murzilka» publicēts viņa pirmais stāsts bērniem — «Gudrinieki». Kopš tā laika N. Nosova stāstus iespiež bērnu žurnālos un almanahos. 1945. gadā Bērnu literatūras izdevniecība laida klajā N. No­sova pirmo stāstu krājumu «Tuk-tuk-tuk».

1949. gadā publicēts N. Nosova stāsts «Jautrā saimīte», 1950. gadā — stāsts «Koļas Siņicina dienasgrāmata», 1951. gadā — stāsts «Vitja Maļejevs skolā un mā­jās», kas apbalvots ar Staļina prēmiju. 1954. gadā iznāca stāsts-pasaka «Nezinlša un viņa draugu piedzīvojumi». 1958. gadā rakstnieks pabeidza un publicēja romānu-pasaku «Nezinitis Saules pilsētā».

N. Nosova grāmatas tulkotas daudzās Padomju Savienības tautu un ari daudzās aizrobežu tautu valodās.

Ari latviešu lasītājiem N. Nosova vārds vairs nav svešs. Latviešu valodā jau ir iznākušas vairākas viņa grāmatas bērniem — «Jautrā saimite» (1952. g.), «Vitja Ma­ļejevs skolā un mājās» (1953. g.) un «Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi» (1956. g.). Tagad tām pievienojas ari viņa visjaunākā grāmata — «Nezinitis Saules pilsētā».

Читать или скачать книгу «NEZINĪTIS SAULES PILSĒTĀ »
Обложка книги NEZINĪTIS UZ MĒNESS NEZINĪTIS UZ MĒNESS

 Автор: NOSOVS Nikolajs


NEZINĪTIS UZ MĒNESS

Nikolajs Nosovs

Romāns—pasaka

OTRAIS IZDEVUMS

NO KRIEVU VALODAS TULKOJUSI ANNA OZOLA-SAKSE

RĪGA «LIESMA» 1988

Jaunāka skolas vecuma bērniem

Читать или скачать книгу «NEZINĪTIS UZ MĒNESS»
Обложка книги Night Whispers Night Whispers

 Автор: Hunter Erin

 Серия: Warriors: Omen of the Stars


Jayfeather and Lionblaze are convinced that the deadly battle between ThunderClan and ShadowClan should not have happened, and they are determined to uncover the real reason that StarClan may have led them astray. Meanwhile, Dovepaw must face a startling fact and realize that evil is sometimes no more than a whisper’s length away. As tensions between the four Clans grow, one cat will make a stand for what is right—but at what price?

Читать или скачать книгу «Night Whispers»
 

Категории
По книгам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По авторам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По сериям: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]